TIETOSUOJASELOSTE

SPORTTI HURTTA OY


Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä
Sportti Hurtta Oy, Y-tunnus: 2651248-5, osoite: Linnanpajantie 7, kotipaikka: Helsinki, puhelin. 0503839898, sähköposti: info@sporttihurtta.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Paula Järvinen osoite: Linnanpajantie 7, puhelin. 0503839898, sähköposti: paula.jarvinen@sporttihurtta.com

Henkilörekisterin nimi
Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä asiakkaiden tiedot ajanvarauksia sekä kurssi-ilmoittautumisia varten.

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Koirauimala: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite. sekä puhelinnumero. Koirakoulu: Asiakkaan nimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisestiseuraavin tavoin: Nettiajanvarauskalenteri, kotisivujen kautta tuleva ilmoittautumislomake, paikan päällä yrityksessä sekä sähköpostitse.

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissatapauksissa: asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ellei siitä erikseen mainita. Asiakastietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto: Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Sportti Hurtta Oy:ntoimitiloissa lukitussa sekä varashälytyksellä varustetussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Sportti Hurtta Oy:ntietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinojatietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. tietokoneen suojaus salasanalla sekä ajantasalla olevalla virustorjunnalla sekä palomuurilla. Sähköposti sekä nettiajanvarauskalenteri on myös suojattu salasanalla.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojahenkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksirekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisentiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissamääriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansayllä mainitulle yhteyshenkilölle.